O Nama 2018-03-05T17:31:40+00:00

O Nama

Plantaža Campo di lamponi iz Mirosaljaca osnovana je 2010.godine sa vizijom da savremeni zasad voća podigne na viši nivo.Kao porodična firma iz zapadne Srbije, poznate voćarske oblasti, bavljenje uzgajanjem maline bio je logičan korak. Obzirom na ambicije i želju za najvišim kvalitetom, kao i neiskorišćene potencijale ovog dela Srbije, Campo di lamponi je podignuta kao moderna plantaža posvećena uzgajanju najkvalitetnijih plodova maline sorte vilamet i miker.
Plantaža maline nalazi se u mestu Mirosaljci nadomak Arilja, na 540 metara nadmorske visine. Prelepa priroda,mala industrijska aktivnost i slaba gustina naseljenosti čine ovo okruženje veoma čistim i zdravim. Plantaža poseduje izuzetne geografske i geofizičke uslove koji pružaju mogućnost uzgajanja najkvalitetnijih sorti malina. Oslanjajući se na tehnike uzgajanja malina uz najmodernije agrotehničke mere, navodnjavanje i podršku edukovanih agronoma, kao i sadnice renomiranog rasadnika, imamo visok procenat prvoklasnih plodova.
Plantaža Campo di lamponi danas poseduje 5 hektara poljoprivrednog zemljišta, pažljivo odabranog za potrebe uzgajanja maline. Veliki izazovi su pred nama i mora se misliti na budućnost. Iz tog razloga u 2016.godini smo izgradili moderni sistem hladnjače za zamrzavanje i čuvanje maline.

                                                        Naše ambicije su proširenje plantaže kao i saradnja sa inostranim tržištem.